LAATUKÄSIKIRJA

 

Satasiivous.fi laatupolitiikan kulmakivenä on tuottaa tilaajilleen valmista pintaa sovitussa aikataulussa sekä lopputuotteen  laatukriteerit täyttäen. Laatupolitiikassamme keskitymme nimenomaisesti ”laatuun”. Käsitämme laadun koko toimintaprosessimme läpi vietäväksi ajatukseksi. Laatumme käy ilmi tarjouspyyntöihin vastaamisesta asiakassuhteiden hoitoon asti. Toimintamme laatua vaalimme kaikissa tilanteissa sidosryhmiemme kanssa.

Laatutavoitteet ovat muovautuneet hyvässä hengessä asiakkaidemme kanssa. Valvomme laatuamme läpi koko työkohteemme.

Laatuajattelumme perusteella luomme asiakkaidemme kanssa aitoja kumppanuuksia ja rakennamme yhteisiä kosketuspintoja, jolloin tilanteisiin reagointi ja päätöksentekokyky säilyy ihmisläheisenä ja toisen näkemystä kunnioittavana.

Satasiivouksen.fi henkilöstö on yritykseen sitoutunutta ja koostuu pätevistä ja motivoituneista ammattilaisista, jotka hallitsevat työhönsä liittyvän erityisosaamisen. Henkilöstön ammattitaidosta, viihtyvyydestä sekä työhyvinvoinnista huolehditaan aktiivisesti. Satatasiivous.fi toiminta perustuu seuraaville arvoille: AVOIMUUS,

KANNUSTAVUUS, ASIAKKUUS ja KUMPPANUUS. Arvomme käyvät konkreettisesti ilmi kaikissa kohtaamisissamme henkilökuntamme, asiakkaidemme ja sidosryhmien kanssa.

 

Työmaan laatuajattelu pohjautuu työstettävien pintojen vastaanottoon, sekä työn luovuttamiseen itselle.

Kaikki työt tehdään työselityksen ja ainevalmistajien ohjeiden mukaisesti hyväksyttyjä aineita käyttäen ja hyviä työtapoja noudattaen. Käyttämissämme materiaaleissa otamme ensisijaisesti huomioon niiden ympäristöystävällisyyden.

Laatuvastuun periaate on, että kaikki Satasiivous.fi työmailla vastaavat oman työsuorituksensa osalta laadusta. Epäkohtien ilmaannuttua työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan välittömästi esimiehelleen, jotta laatupoikkeama saataisiin korjattua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Mahdollisiin poikkeamiin puutumme mahdollisimman nopeasti. Toimintatapamme tukee nopeaa päätöksentekoa eikä asioiden pallottelua ja vastuunpakoilua. Työkantamme vastaa aina resurssejamme, emmekä anna katteettomia lupauksia aikatauluista tai työvahvuudesta.

Laadun varmistus tapahtuu jokaisessa kohtaamisessa asiakkaidemme kanssa. Toimitusketjun jokaisessa vaiheessa kiinnitämme huomiota laatukriteerien täyttymiseen. Laatuprosessimme etenee seuraavasti:

1) Tarjousvaiheessa pidämme huolta, että resurssimme riittävät tarjouksen jättämiseen ja työn tekemiseen aikataulussa.

2) Laatu ja resurssisuunnittelu pidetään ennen kohteen aloittamista

3) Käsiteltävien pintojen ennakkotarkastuksella varmistaudutaan, että työt voidaan suorittaa laatukriteerit täyttyen

4) Kohde luovutetaan ensin itsellemme ja vasta sitten tilaajalle.

Arvioimme jatkuvasti itsenäisesti laatujärjestelmänsä toimivuutta. Keskeisenä toimintatapana on kuitenkin sen muuttaminen ja kehittäminen asiakaslähtöisesti. Tässä työssä arvojemme mukainen toiminta avoimuudellaan ja asiakkaisiin panostamisella tuottaa parhaan mahdollisen yhteistyön ja siitä saatavan molemminpuolisen hyödyn.